ਮਨੋਰੰਜਨ

SAYING ONE WORD for 1000 TIMES | Rimorav Vlogs

Watch SAYING ONE WORD for 1000 TIMES
Listen to our New PODCAST - paplayer.info/show/QWRqVkttcUFzeHc.html
FOLLOW US ON
Rishi : officialrishidev?a=rtn7tl1l19qp
Diksha : dikshuuu?igshid=mqlhvchvm3qj
Sanjay : sanjayofficial14?
igshid=zdloww5f2e5w

ਟਿੱਪਣੀਆਂ 

 1. syeda haffsa

  syeda haffsa

  ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  planting 1000 trees please

 2. Yashfeen Zeeshan

  Yashfeen Zeeshan

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  You all are very funny yooo ♥️♥️ bhot maza ata hai apki video dekhne ke baad

 3. Areej Queen

  Areej Queen

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Mari hunsi nahi rok ri sanjjjj

 4. Areej Queen

  Areej Queen

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hahhhahahahahajja

 5. Sidra Tulhuda

  Sidra Tulhuda

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I am requesting you please do horror challenge

 6. Bajrang Mittal

  Bajrang Mittal

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Boaring

 7. Muskan Fatima

  Muskan Fatima

  3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I was also saying VAMILY with you guys..💯♥️ love you guysss... RIMORAV VLOGS AYEE AYEEEE....♥️♥️♥️♥️

 8. Shreyansh Saxena

  Shreyansh Saxena

  3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Planting 1000 plants Who want hit likes 👇👇👇👇

 9. Manoj Patil

  Manoj Patil

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Why was sanjay laughing😅

 10. haste raho

  haste raho

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Mummy mummy

 11. Sattar Kath 2

  Sattar Kath 2

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  So funny

 12. Akshat Goyal

  Akshat Goyal

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 13. Dhanalakshmi Rajeevan

  Dhanalakshmi Rajeevan

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Even I was going with the flow "vamily vamily......"😘😘 Luv u alll

 14. Mohammed Afroz

  Mohammed Afroz

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I am proud of you guys. you are my best brothers and sister god bless you

 15. Sanvi's Corner

  Sanvi's Corner

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sanjay 'a part it sounds like lamly balmy ada memory

 16. priyanka goel

  priyanka goel

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sanjay gone mad 😰😰😰😰😰😰😰😰😴😴😴😴😴🙅🙅🙅🙅🙅🙅

 17. Nishant Gupta

  Nishant Gupta

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Vamily VamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamily VamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamilyVamily

 18. mumtaz rabika

  mumtaz rabika

  6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  This video is quite off but I like Diksha 's saying after drinking water in 501 onwards

 19. paramjeet kaur

  paramjeet kaur

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Tino ka vamily, mamily And plz do dance challenge

 20. Sunil singh Sunil

  Sunil singh Sunil

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Talking English 24 hour

 21. namita Singh

  namita Singh

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Very good yaar sab ne achha bola h 👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌🥰🥰🥰🥰🥰👍👍👍🤗🤗♥️♥️♥️♥️♥️

 22. Gurnoor Bhullar

  Gurnoor Bhullar

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  kis kis ne fast forward keya?

 23. Sweety Madan

  Sweety Madan

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ri's part was best. And when he was saying it sounds that naveli

 24. Sweety Madan

  Sweety Madan

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ri 's part is the best

 25. Nitya Maheshwari

  Nitya Maheshwari

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Do pizza challenge Hit like

 26. Shaikh Musarrat

  Shaikh Musarrat

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Guys agar vamily 10 baar bhi boldogena to vo hame 1lakh ke barabar ho ta hai

 27. Faisal Iqbal

  Faisal Iqbal

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Family not vamily Sanjay.diksha.ri

 28. Uttam Gogoi

  Uttam Gogoi

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Diksha vamily , memory , bauri , Ri bemily bemily livem , ramily , kabili ☺️☺️

 29. Furqan ch Furqan ch

  Furqan ch Furqan ch

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sanjay family not vamliy

 30. Anwar N Tasneem Kazmi

  Anwar N Tasneem Kazmi

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Family

 31. Nidhi Gupta

  Nidhi Gupta

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  When Sanjay says 25 time that is funniest part

 32. Sachin Patil

  Sachin Patil

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Meaning of vamily

 33. Atika Butt

  Atika Butt

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sangy 😅😂😂😂😂yes to 24hour

 34. Atika Butt

  Atika Butt

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Diksha beatifull

 35. Atika Butt

  Atika Butt

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Rishe hello bhai ma pakistan

  • Atika Butt

   Atika Butt

   9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Diksha beatifull

 36. Monika Ray

  Monika Ray

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Yaar mazza nahi aya mera to sar dard hone laga tha

 37. yashzone vlogs

  yashzone vlogs

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Vamly kya h Family h

 38. Tinku Kumar

  Tinku Kumar

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  When Sanjay say the word vamily it turn bamily

 39. Paresha Masood

  Paresha Masood

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I love you so much bola

 40. Sarah Khan

  Sarah Khan

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sanjay bhai se mammli 🤗🤗

 41. rana dawood

  rana dawood

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Planting thousand trees

 42. parth sharma

  parth sharma

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  1:58 ge is so funny😀

 43. the legend

  the legend

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  This gave me a headache

 44. baby gold run game nonu

  baby gold run game nonu

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sanjay was saying mamily not vamily

 45. Husnain Javaid

  Husnain Javaid

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  142

 46. Vaishnavi Patil

  Vaishnavi Patil

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Listen to it at 2x 😅😂😂😂😂😂

 47. Anup Kumar Mandal

  Anup Kumar Mandal

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pls do 24hrs challenge as fast u can

 48. Utkarsh Mehra

  Utkarsh Mehra

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sanjay ka seen sabse comedy

 49. Pakistan Zinsabad Pakistan Zindabad

  Pakistan Zinsabad Pakistan Zindabad

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Diksha to Pagal ho gai hai🤣🤣🤣🤣🤣🤣Sorry Sister actually ap ka funny hai

 50. Pakistan Zinsabad Pakistan Zindabad

  Pakistan Zinsabad Pakistan Zindabad

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sara hi Funny hai 🤣

 51. NOOB ツ CHALLENGER

  NOOB ツ CHALLENGER

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  who is seeing this video with 5 sec skip

 52. Yasmeen Khan

  Yasmeen Khan

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ri

 53. ahmad ahmad

  ahmad ahmad

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I don't like sorry to say but it's true

 54. Susmita Ghosh

  Susmita Ghosh

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dikhsha vamli bolne se jyada lipbalm Bola🤭🤭🤭♥️😍

 55. Susmita Ghosh

  Susmita Ghosh

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Lipbalm🤭🤭

 56. Parvez Alam

  Parvez Alam

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Talking English for 24 hours

 57. Anil Upadhyay

  Anil Upadhyay

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  This challenge is very good Rishi is doing good👍👍☺☺

 58. amritpal singh

  amritpal singh

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice video ji

 59. dhritidarshan das

  dhritidarshan das

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  548 me Diksha ne why my enemy bol diya😀😂🤣

 60. Aryan Raj

  Aryan Raj

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  diksha cutest part

ਅੱਗੇ